Общи условия

Oбщи условия

Oбщи условия на договор за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между:


Интернет страницата www.HoodStyle.BG (наричана по-нататък “HoodStyle.BG”) от една страна, и от друга лицето навършило 18 години, съгласило се с настоящите ''Общи условия'', наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

 


Общите условия е договор с който получавате правото да използвате услугите на HoodStyle.BG при спазване на условията по-долу. Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. HoodStyle.BG си запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите Общи условия, като изменените Общи условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Потребителя от момента на публикуването им на HoodStyle.BG.

 


Чл.1
HoodStyle.BG предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможност да посещава HoodStyle.BG да се регистрира като потребител и спазвайки ''Общите условия'' да закупува предлаганите артикули от електронен магазин HoodStyle.BG

 


Чл.2
- HoodStyle.BG съдържа описание и изображение на артикули, предоставени от производителите
- Всички цени в HoodStyle.BG са с включено ДДС, но не е включена цена за доставка
- Информация за транспортни разходи по доставка, начин на плащане
- Правото на Потребителя за рекламация и връщане на закупената стока по правото на "Закона за защита на потребителите", с изключение на случаите описани в раздел "Рекламации"

 


Чл.3
Всеки Потребител навършил 18 години може да осъществи покупка от HoodStyle.BG, след като предостави верни данни - имена, адрес за доставка и телефон за връзка.HoodStyle.BG запазва правото си за прекратяване на договора за Общи условия, ако прецени, че са налице основания за това.

 


Чл.4 Регистрация

Потребителят получава достъп до регистрационна форма. Потребителят в длъжен да предостави вярна информация, която ще се използва за осъществяването на поръчките му. Потребителят има за задължение да променя/актуализира информацията в неговия профил.
При осъществяването на поръчка от страна на Потребителя, същия ще получи email известие за това, след което HoodStyle.BG преминава към нейното реализиране.
HoodStyle.BG запазва правото си за неосъществяването на доставката, ако даден поръчан артикул е спрян от производство или има друга причина за възпрепятстване доставката му.

 


Чл.5 Цени
-Всички цени в HoodStyle.BG са в Български лев, с включено ДДС.


Чл.6 Плащане

6.1. ДОСТАВЧИКЪТ ползва Наложен платеж, чрез Пощенски паричен превод като основен метод за плащане. Като алтернативни методи за плащане PayPal и банков превод. Не се приемат плащане в брой!

6.2. Законово основание за услугата е Наредба № Н – 18 от 2006 г., чл.3 за „Регистриране и отчитане на направените продажби“. Съгласно текста в наредбата един от вариантите, който освобождава ДОСТАВЧИКЪТ от задължението да издавате Фискална касова бележка, е плащането към Вас да се извършва чрез Пощенски паричен превод. Тази услуга трябва да бъде извършена от лицензиран пощенски оператор, какъвто е Еконт. Самата услуга Наложен платеж чрез Пощенски паричен превод не налага допълнителни усилия от страна на търговеца или неговия клиент.

6.3. За направеното от клиента плащане Еконт издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка.

6.4. „Лице, което извършва продажби чрез електронен магазин, но не приема плащания, за които е налице задължение за издаване на фискален бон (например, банкови парични преводи и пощенски парични преводи), не попада в обхвата на задължените по чл. 3 лица, съответно за него не е налице задължение по чл. 52м за подаване на информацията, посочена в Приложение №33 на Наредба №Н-18/2006 г. Поради тази причина онлайн магазин HoodStyle.bg няма задължение да бъде вписан в регистъра на НАП.

 


Чл.7 Доставка
Всеки артикул закупен от онлайн магазин HoodStyle.BG ще бъде доставен в срок от 10 календарни, в редки случаи 10 работни дни, считано от деня на направената поръчка. Преди да бъде изпратен, служител на онлайн магазин HoodStyle.BG се свързва с Потребителя осъществил поръчката, чрез телефонно обаждане.
Поръчката се изпраща чрез куриерска фирма Еконт, до адрес на Потребителя, записан в контактната форма в профила на Потребителя, ако същия не предостави друг адрес за доставка.
Потребителят е длъжен да осигури лице (Потребителя или трето лице) на посочения адрес, който да подсигури приемането на пратката.
Доставка се прави само след потвърждение от страна на клиента
Доставката се извършва с куриер от 9.00 до 17.30 часа
Доставки не се извършват в Неделя и официални празници. В събота доставките се извършват до обяд.
Доставката е за сметка на Потребителя, ако е под 150 лв. Всички пратки над 150 лв се поемат от 
HoodStyle.BG

 


Чл.8 Защита на личните данни
''Комплекс.БГ'' ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. HoodStyle.BG гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Всеки един потребител с приемането на Общите условия на HoodStyle.BG се съгласява и със събирането и обработването на личните му данни за маркетинг цели и се счита за уведомен по смисъла на Закона за защита на личните данни, че личните му данни няма да бъдат разкривани на други лица.

 

Чл.9 HoodStyle.BG има право:
- Да поддържа вярна информация за предлаганите продукти в страницата си
- Да събира и използва информация за своите потребители - имена, адреси, телефон за връзка, email за кореспонденция, с цел осъществяването на поръчки, информиране на Клиента за промоции, отстъпки, намаления посредством изпращане на Бюлетин - непоискано електронно съобщение съгласно Закона за електронната търговия.

 


Чл.10 Потребителят е задължен:
- да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция
- да плати цената на заявената от него стока
- да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на 
HoodStyle.BG - да получи стоката
- да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си
- да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора си на тайния въпрос и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв
- с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”
- да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

 


Чл.11 Авторски права

Съдържанието в HoodStyle.BG – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики - e собственост на HoodStyle.BG и/или на неговите доставчици и е защитено с авторски права. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на HoodStyle.BG и/или на неговите доставчици. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Новините в този Сайт са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в
пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на HoodStyle.BG е непозволено.

 


Чл. 12 Ограничаване на отговорността

HoodStyle.BG прави всичко възможно за да поддържа на Сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.
HoodStyle.BG не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този Сайт.

 


Услугите на Сайта се базират на информация, получена директно от производителите. Независимо от това, че правим всичко възможно, за да обезпечим точността и актуалността на поместените в Сайта данни, ние не можем да гарантираме и не носим отговорност в случай, че те се окажат неверни, неактуални или непълни.

 


HoodStyle.BG не носи отговорност при невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока.
HoodStyle.BG не носи отговорност, ако даден продукт в действителност не е със същият цвят и характеристични данни както е предложен в сайта. Въпреки, че изображенията в HoodStyle.BG се заснемат с професионална техника, напълно възможно е да има известни разлики в реалния цвят на даден продукт.